2016-05-18 06:16

Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn


Kristoffer Berg och Hanna Sandberg på Svensk Innebandy. Foto: Anton Rosenblad

Att implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) i föreningarna är komplext. Därför finns Hanna Sandberg och Kristoffer Berg som resurser för att hjälpa distrikten på vägen.
– Hjälp till självhjälp är centralt, säger Hanna Sandberg. 

Svensk Innebandys distriktsförbund jobbar på olika sätt med att implementera SIU-modellen, även om allas mål är att SIU ska genomsyra hela verksamheten. Distrikten ser efter sina egna behov och går efter vad som är mest relevant att jobba med för tillfället.

Men ibland kan det behövas hjälp. Utvecklingskonsulenten Hanna Sandberg, som jobbar på Svensk Innebandys kansli i Solna, är därför ofta ute och träffar distrikten tillsammans med kollegan Kristoffer Berg.

– Jag och Kristoffer träffar alla distrikt för att ta fram en strategi för hur SIU-implementeringen ska se ut. SIU-dialogerna handlar om att lyfta upp frågan på strategisk nivå och medföra en långsikt plan för hur implementeringen kan se ut. Distrikten har helt klart kommit olika långt i frågan och anledningen till det är att distrikten ser rätt olika ut med tanke på geografisk storlek, antal licenser och personella resurser. Så det är rätt naturligt att läget ser olika ut. Vi åker dit och gör ett första arbete och kollar hur det ser ut nu, varför det ser ut som det gör och hur de skulle vilja att det såg ut. När de vet det tittar vi på vad de behöver göra för aktiviteter för att nå dit. Sedan ska de omvandla det till en strategi, säger Hanna Sandberg.

– Distriktens roll är oerhört viktig i implementeringsarbetet, därför genomför vi löpande SIU-dialoger med distriktens styrelser där vi tillsammans vrider och vänder på SIU-modellen koppat till distriktets verksamhet. SIU innebär en stor förändring för Svensk Innebandy och därför behöver vi tillsammans jobba med frågan. Det finns ingen som kan sin verksamhet bättre än det enskilda distriktet, säger Kristoffer Berg.

Distrikten har kommit olika långt i SIU-arbetet och jobbar som sagt med olika infallsvinklar. Vissa lägger med fokus på tävlingssystem medan andra tycker att föreningsutveckling är det mest relevanta i det specifika distriktet.

– För vissa distrikt handlar det bara om att få det uppstaplat. Hjälp till självhjälp är centralt, säger Hanna Sandberg.

En annan del av Sandbergs arbete handlar om att få resurser ute i distrikten så att de kan jobba med föreningsutveckling och SIU-implementeringen. Svensk Innebandy hjälper till med Idrottslyftsmedel så att distrikten kan anställa folk.

– Tittar man på Svenssonmodellen är plattformen föreningsutveckling. Har inte distrikten den på plats blir det svårt att ta de andra stegen och få det fungera på rätt sätt, säger Sandberg.

Hur bestäms det vad distrikten behöver göra konkret?
– De anställda känner sitt distrikt bäst och ser vilka utmaningar som finns. De skickar in en plan som är långsiktig som vi godkänner. Det finns en plan för hur de ska jobba med det här under de tre närmsta åren. 

Har de kommit en bit på vägen?
– Det tycker jag. De har insett att de måste jobba med de här frågorna och hjälpa föreningarna i arbetet. 

I morgon på innebandy.se berättar Hanna Sandberg om de positiva SIU-projekt som finns bland distriktsförbunden – och hur långt Svensk Innebandy faktiskt har kommit jämfört med andra idrottsförbund i utvecklingsarbetet.

Läs mer:
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>