2016-05-30 17:47

Positiva tongångar från framtidskonferensI fyra dagar har Svensk Innebandys ledning varit i Visby för att diskutera framtid. Här sammanfattar vi konferensen i korthet.


Framtidskonferensen, som samlat representanter från samtliga distrikts styrelser, har pågått i fyra dagar och innehållit föreläsningar om organisationsteori och arbetsrättsfrågor. En av dagarna var gymnastikförbundet på plats för att berätta om deras utvecklingsresa. Det har dessutom varit en hel del paneldebatter, workshops och gruppdiskussioner om Svensk Innebandys framtid.

- Jag tycker att vi under den här helgen visat upp vilken fantastisk meny som finns inom Svensk Innebandy. För lite drygt tre år sedan började vi det här arbetet med en grupp av distriktens ordförande som pratade igenom vad svensk innebandy är och ska vara. Där har styrelsen tagit vid, bland annat genom att fram en verksamhetsplan som vi tycker stödjer detta och som vi sedan pratat om under den här helgen, säger ordförande Tomas Engholm.

Förbundsstyrelsen har premiärvisat en filmversion av den verksamhetsplan de föreslår för kommande verksamhetsår och som distrikten tar ställning till på förbundsmötet i juni. Det som händer nu är att de 22 innebandydistrikten fått erbjudande om att ta plats i styrgruppen och olika processgrupper för att se över hur Svensk Innebandys organisation ska formas i framtiden.

- Målet är att organisationen på ett så optimalt sätt som möjligt möter de ambitioner och behov som beskrivs för att sträva efter vår vision ”Folksporten för alla – alltid”. Vi tror att förbund och distrikt är öppna för förändring och utveckling av den egna verksamheten. Både i egen regi och tillsammans med andra aktörer, säger Tomas Engholm.

Hashtagen #SDFframtid som gått varm de senaste dagarna kommer att leva vidare i sociala medier.


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>