2016-05-27 06:16

Nu tar Svensk Innebandy steg mot framtiden


Tomas Engholm blickar mot Svensk Innebandys framtid. Foto: Calle Ström

En större samverkan mellan distriktsförbunden och mellan distrikten och Svensk Innebandy. Det är målen när nu Innebandysverige samlas i Visby för en fyra dagar lång konferens.
– Vi vill ta nästa steg, säger Svensk Innebandys ordförande Tomas Engholm. 

I dag åker förtroendevalda från samtliga distriktsförbunds styrelser till Visby. Där ska man under de fyra kommande dagarna diskutera Svensk Innebandys framtid. Under ett antal år har samverkan mellan distrikten varit i fokus och det har funnits en grupp bestående av representanter från flera distrikt som har kommit med inspel och idéer kring framtida distriktsorganisationer och samarbeten.

– Vid ordförandekonferensen i Göteborg för ett drygt år sedan fick Förbundsstyrelsen tillbaka bollen med alla goda exempel och idéer som stöd för fortsättningen. På konferensen vill vi ta nästa steg och se över de behov av förändring som finns och som kan göra oss ännu starkare. Inför konferensen har Förbundsstyrelsen bland annat tagit fram förslag på nya skrivningar i våra styrdokument som ska underlätta för ännu bättre samverkan, säger Svensk Innebandys ordförande Tomas Engholm. 

Följ i sociala medier vad som händer under konferensen med hashtagen #SDFframtid


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>