2016-05-31 11:39

NIU-elever återförs till moderklubbarna


Foto: Per Wiklund

I juni tar den tredje årskullen NIU-elever studenten. De flesta kommer fortsätta satsa på innebandyn efter gymnasiet, och här är information om vad som gäller för dem och deras föreningar. 

Det har funnits nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i innebandy sedan hösten 2011. Första kullen elever gick ut för två år sedan och nu är det dags för ett nytt gäng att ta studenten och fundera över vad man ska satsa på både innebandymässigt och civilt.

– En del elever bor kvar i regionen medan andra flyttar för att börja jobba eller plugga vidare. Oavsett vilket val som görs gäller samma sak vad gäller föreningstillhörighet: Alla NIU-elever som slutar skolan återförs till sin moderklubb. Moderklubb i gymnasiehänseende är den förening eleven var licensierad för 30/4 det är han eller hon började på NIU, säger Anders Jonsson på Svensk Innebandy.

NIU-skolorna håller just nu på att redovisa alla elevlistor till Svensk Innebandy, som omkring 1 juni återför alla årskurs 3-elever till respektive moderklubb - om eleven har spelat med en annan förening än moderklubben under studietiden. Senast dagen efter avslutade studier ska eleven vara återförd, men av praktiska skäl påbörjas återföringarna redan 1 juni.

NIU-elever får inte stå under spelaravtal som hindrar dem att byta förening. Orsaken till det är att eleverna under studietiden obehindrat ska kunna byta klubb till den som är bäst för elevens långsiktiga utveckling, och reglerna återfinns i innebandyns tävlingsbestämmelser.

– Att NIU-eleverna inte får ha ett spelaravtal under studietiden och att återföringen till moderklubben görs 1 juni betyder att det är till moderklubben, och givetvis eleven, som föreningar ska vända sig om man är intresserad av att diskutera framtiden med en elev som går ut NIU, säger Anders Jonsson.

Eventuella avtal som tecknas innan NIU-eleven gått ur skolan är inte giltiga. Däremot är det tillåtet att samtala med eleven om framtiden så länge den förening som gör det är medveten om att ett avtal inte kan ingås förrän efter terminens slut, att elevens licens kommer finnas hos moderklubben när skolan slutat och att det är därifrån eventuella övergångar görs.

 


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>