2016-05-21 15:32

Jonsson tvingas lämna återbud till Topp & Talang


Växjös Markus Jonsson lämnar återbud. Foto: Per Wiklund

Nästa vecka åker den nyskapade Topp & Talang-gruppen till Spanien för en veckas läger. Nu har ett återbud kommit.

Det är Växjös Markus Jonsson som tvingas tacka nej til sin medverkan på lägret. Han ersätts av Djurgårdens Axel Larson.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>