2016-05-19 06:22

Distriktens långsiktiga SIU-projekt hyllas


Foto: Per Wiklund

I princip alla distriktsförbund jobbar på något sätt med att implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Här berättar utvecklingskonsulenten Hanna Sandberg om två framgångsrika projekt.

Svensk Innebandys utvecklingskonsulenter Hanna Sandberg och Kristoffer Berg har det senaste åren besökt distriktsförbunden i syfte att diskutera SIU och hur man kan arbeta offensivt med den.

Ett framgångsrikt projekt har genomförts i Västernorrland, där nätverksträffar med föreningarna verkar vara receptet.

– Västernorrland har ett jättebra projekt som de har hållit på med i tre år. De har fått till en bra dialog där de har haft nätverksträffar med förningarna. De insåg för tre år sedan att de hade väldigt få personer på förbundsmötet och en dålig dialog med föreningarna, säger Hanna Sandberg och fortsätter:

– De gjorde en satsning före Göteborgs-VM och under VM för att ha en morot. Om man som deltagare gjorde vissa specifika saker i föreningen fick man åka ner och titta på mästerskapet. Och det här har gett resultat. Föreningarna är med och påverkar distriktet, och distriktet har blivit bättre på att förklara varför ändringar genomförs, det har blivit en bra dialog. Det är ett spännande projekt.

Alla distrikt har i grunden samma mål. SIU ska genomsyra hela verksamheten, precis som på förbundsnivå. Projekten som genomförs påminner ofta om varandra, men det finns alltid specifika vinklar på dem, så att det blir skräddarsydda för just det enskilda distriktet.

– Värmland har ett pilotprojekt där de jobbar med två föreningar. De träffar bara de två föreningarna och kollar på vad SIU egentligen är. Så tittar föreningarna på om de lever enligt SIU och hur de kan förändra något. En av föreningarna har en cup som de funderade på är enligt SIU-modellen. Det var den inte, så då började de fundera på vilka steg de behövde ta för att förändra cupen.

När Sandberg och Berg har träffat distrikten blir de ett bollplank efteråt. Men samtidigt understryker Sandberg att en träff inte räcker. De ska ge sig ut igen och fortsätta att stärka det som behövs.

– Om vi ska vara Svensk Innebandy tillsammans måste vi träffas. Innebandyn har kommit långt om man jämför med andra förbund. Vi jobbar på ett annat sätt. Här är det mer forskningsbaserat. Vi gör ändringar för den forskning vi har att falla tillbaka på. Vi har kommit långt, men vi har en bit kvar.

Läs mer:
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter
Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>