2016-05-17 06:12

Debatten kring barns tävlande fortsätter


Foto: Per Wiklund

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell har skapat debatt under de fem åren den har funnits. En ständig diskussion är om barnen faktiskt får fortsätta tävla i och med modellen.
– Det är flera som börjar förstå att det är viktigt att barn och ungdomar rör på sig, säger utvecklingschefen Emil Risberg.

Just nu pågår en utvärdering av hur Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) har påverkat innebandyn de fem åren den har funnits. Den kanske främsta diskussionen gällande SIU-modellen är om barn och ungdomar fortfarande får tävla med det nya konceptet. Kritiker menar att det inte erbjuds någon satsning på yngre förmågor när serierna jämnas ut och man tar bort nationella mästerskap för spelare under 16 år.

– Det är inte bara vi som för den här debatten. Den finns hela tiden i medierna. Men det har den aldrig gjort på det här sättet tidigare. För några år sedan dök den upp ibland. Nu är det nästan konstant något nytt som dyker upp. Det är på väg att putta verksamheten i rätt riktning, säger Svensk Innebandys utvecklingschef Emil Risberg och fortsätter:

– Det är flera som börjar förstå att det är viktigt att barn och ungdomar rör på sig, och att man då måste anpassa verksamheten om de ska stanna kvar. Men de förstår fortfarande inte sambandet med att det också i sin tur leder till fler och bättre elitidrottare. De har fortfarande tron om att om man ska bli duktig så måste man satsa tidigt och träna väldigt mycket. Där finns det fortfarande ett glapp att man inte kopplar ihop de delarna. För oss handlar det om individens val. Vill man bli elitidrottare krävs det mycket träning. Men det är ingen som kommer tvinga en till det, man måste vilja det själv. Annars kommer man sluta senare ändå. Så där har vi fortfarande en resa kvar att göra.

Utvecklingsavdelningen på Svensk Innebandy får ofta inputs gällande SIU-modellen. Det dyker upp frågor från föräldrar, ledare och innebandyintresserade i allmänhet. Man börjar fundera på hur modellen rimmar med föreningens filosofi.

– Det är viktigt att ledarna tänker själva, även om de får en hel del serverat från oss på utbildningarna. De kommer att hamna i de situationerna hela tiden där de måste ta besluten som baseras på någonting. Så ja, vi får inputs hela tiden. Det är det som har gjort att vi nu vill lyfta in och förtydliga vissa saker för att skicka ännu tydligare signaler. Man ska veta vad som är prioriterat för att det långsiktiga blir bättre, säger Risberg.

SIU-modellen är bara fem år gammal, och i ett större perspektiv är det inte alls en lång tid. För att förändra tänket bland alla som är involverade i innebandy krävs det en lång resa. Någonting Emil Risberg är väl medveten om.

– Det kommer att ta en generation. Man ska komma ihåg att ledare, i den bemärkelsen att vi pratar om tusentals ideella föräldrar och idrottsledare, i mångt och mycket gör det de själva har blivit utsatta för. Det är så man fungerar. Att kliva in i ett innebandylag när man själv har spelat fotboll en gång i tiden så har man med sig det som ens fotbollstränare gjorde, vad de sa och hur de agerade. Det är en generationsfråga. Kan vi lära dagens ledare att agera på ett annorlunda sätt så kommer de som går igenom verksamheten i dag som aktiva att det med sig i bagaget. Då pratar vi definitivt inte fem år.

Hur nöjd är du efter de här fem åren?
– Jag tror att Svensk Innebandys organisation, om jag pratar om förbundsnivå, inte förrän nu efter fem år börjar inse vad det här innebär för verksamheten. En hel del föreningar förstår det också. På så sätt är jag nöjd, att folk inser vad det handlar om. Vi har fortfarande en resa kvar, men de flesta börjar ändå greppa det.

– Nu gäller det att få 900 föreningar att greppa det hela utifrån vilken verksamhet de vill ha. Vi har många föreningar som har uttalade ambitioner att jobba utifrån SIU. Då måste man förstå vad det är också. Jag är nöjd på så sätt att vi verkar i en idrott som i sin värdegrund vill vara offensiv och nyskapande. Det är häftigt, och det gör resan lite lättare.

I morgon på innebandy.se berättar utvecklingskonsulenterna Hanna Sandberg och Kristoffer Berg om sitt arbete med att implementera SIU-modellen i distriktsförbunden.

Läs mer:
SIU-modellen fem år - det här har hänt


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>