2016-05-21 06:37

"Certifierad förening" är Upplands framgångsrecept


Kriostofer Widlundh på Upplands IBF:s kansli. Foto: Anton Rosenblad

För ungefär två år sedan började Upplands IBF fundera på vilket ansvar de har gentemot sina föreningar. Sedan såddes ett frö om konceptet ”Certifierad förening” – som nu realiseras.
– Tanken är att det ska ge ringar på vattnet till alla föreningar i distriktet, säger utvecklingskonsulenten Kristofer Widlundh.

Runtom i distriktsförbunden i Sverige görs det olika satsningar för att anpassa verksamheten till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Alla jobbar på olika specifika sätt för att implementera SIU, och Upplands IBF har valt att sätta en stämpel på ett framgångsrikt arbete. Målet är att bli en ”Certifierad förening”.

– Jag tillsattes i maj 2015 som utvecklingskonsulent. Jag ska jobba med föreningsutveckling och SIU-modellen. Under maj satte jag och kanslichefen Johnny Johansson oss och spånade på ett koncept. Dels ett internt styrmedel för mig, men också ett externt gentemot föreningarna, säger Kristofer Widlundh.

Med utgångspunkt från det som tidigare hade diskuterats i Uppland började de bygga Certifierad förening. Det handlar om att få föreningar kontrollerade och skapa en så bra innebandymiljö som möjligt för alla medlemmar. Det vill säga ledare, styrelsen och spelare. Och även föräldrarna.

– Man kan lätt se om en ledare jobbar enligt SIU. Det handlar inte bara om övningar. Det är hur man bemöter spelare och hur man agerar i olika situationer.

– Att implementera SIU-modellen rakt in i en förening vore kanske inte så lyckat om föreningen i sig inte är strukturerad. Därför började vi jobba från grunden. Dokumenten ska överensstämma med SIU-tänket. Det har inte funnits i föreningarna i dag, de har bara anammat SIU – tror de. Men vår utgångspunkt är att om man inte kan få struktur på det från grunden så utmynnar det i att SIU-modellen inte kan implementeras. Det var så allt startade, säger Widlundh.

Föreningarna var på och intresserade direkt. De var överens om att Uppland skulle ta ett ansvar. Och när de satte i gång Certifierad förening fanns det redan 15 föreningar som ville jobba med det.

– När vi hade byggt det klart sammankallade vi alla föreningar till ett stort möte i början av augusti, där vi klargjorde vad det är vi ska jobba med och hur vi ska arbeta med det. Tanken är att när de 15 föreningarna är klara ska vi fortsätta så det ger ringar på vattnet till alla föreningar i distriktet.

Är det här en lång resa för föreningarna?
– Det måste ta tid. Man bygger inget på två-tre dagar. Det här sker minst över ett halvår. När det är uppbyggt är tanken att det ska ske en progression som gör att de fortsätter utvecklas. Men alla föreningar som har gått in i det här projektet är medvetna om det. De har insikt om att vi behöver lägga tid och energi på det. Då är drivkraften större.

– Vi skriver ett avtal med dem som innebär att de ska ge den här tiden med tanke på att vi lägger ner resurser på det. Alla föreningar håller sig inom avtalsramen och tiden. Det är minst fyra som knackar på dörren inför nästa säsong. Det ger ringar på vattnet, de pratar med varandra och tycker att det är skönt med det dagliga stödet i det dagliga arbetet.

Läs mer: I morgon berättar Kristofer Widlundh om stegen en Certifierad förening måste ta för att bli godkänd.

Tidigare texter om SIU:
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter
Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn
Distriktens långsiktiga SIU-projekt hyllas


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>