2015-06-04 06:34

Det här gäller för dubbla licenser 2018/19


Foto: Per Wiklund

Uppdaterad augusti 2018.

Spelare som är mellan 16 och 22 år att ansöka om dubbla licenser. Det här är vad som gäller inför säsongen 2018-19.

Dubbla licenser innebär att spelaren kan representera två föreningar på seniornivå och ska ses som ett alternativ till samarbetsavtal.
Spelare som har dubbla licenser har föreningen med lägst divisionstillhörighet som moderförening. Undantag finns för SSL-föreningarna som har möjlighet att registrera spelare med sin förening som moderförening.

Patrik Eklund, Svensk Innebandys tävlingssamordnare, svarar här på frågor angående dubbla licenser:

Vilka har möjlighet att få dubbla licenser?
– Spelare som är mellan 16 och 22 år, säsongen 2018/19 är det spelare som är födda 1996-2002.

Vilka lag kan man spela i om man har dubbla licenser?
– Om en spelare har dubbla licenser så kan spelaren spela i moderföreningens alla lag och i tävlingsmatcher i den andra föreningens representationslag.

Vilka begränsningar finns?
– Mellan den 1 mars och 30 april kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av representationslagen. Det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch från och med den 1 mars. denna begränsning infördes hösten 2017.

Kan man spela senior-DM i båda föreningarna?
– nej, spelaren kan inte representera båda lagen i samma tävling.

Kan man välja i vilken förening man spelar JAS och DJ18-SM?
– Nej, JAS och DJ18-SM kan man endast spela i moderföreningen.

Hur många spelare kan ha dubbla licenser i ett lag?
– Fem spelare per förening kan ha dubbla licenser för spel i högre divisioner. Dessutom kan föreningen ta emot fem spelare från lägre divisioner. Det får dock max vara två spelare från samma förening. Undantag finns för SSL-föreningarna som kan ha max fem spelare totalt som representerar föreningen oavsett om de tillhör SSL-föreningen eller föreningen i den lägre divisionen (även här gäller att det är max två spelare från samma förening).

Vad är kostnaden?
– Avgiften är 1000 kronor per spelare, det betalas av den föreningen som spelar i den högsta divisionen. 

Vad var bakgrunden till införandet av möjlighet till dubbla licenser 2015?
– Många unga talangfulla spelare värvas uppåt i divisionerna eller plockas upp till en samarbetsförening för att fylla ut spelartrupperna med en förhoppning om att ta plats i laget. Alltför ofta resulterar det i att de här spelarna får väldigt begränsat med speltid under en period när de för sin fortsatta utveckling behöver den som mest. Vi vill ge unga spelare en möjlighet att prova på spel i en högre division utan att behöva lämna sin förening.

Vilka andra fördelar finns?
– Moderföreningen ges möjlighet att behålla spelare längre, färre spelare ska förhoppningsvis lämna med permanent övergång för att chansa på spel högre upp. Vår förhoppning är att kvaliteten i respektive division även kan höjas på grund av att truppernas storlek kan minskas. Föreningen som tar emot spelaren ges på det här sättet möjlighet att skapa sig en bättre uppfattning om spelarens möjlighet att lyckas i laget innan beslut om en definitiv övergång tas.

 

Utdrag ur SIBF:s Tävlingsbestämmelser 2017-2019, kapitel 2, §15:


Dubbel Licens

En förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare som har A-licens och som är högst 22 år när spelåret börjar för dubbel licens med föreningar i högre divisioner. En förening har möjlighet att ta emot fem (5) spelare med dubbel licens. Två föreningar kan ha ett maximalt utbyte om totalt två spelare med dubbel licens med varandra.

Avtalet för dubbel licens tecknas på särskild blankett (Blankett: Avtal för dubbel licens). Förening med högst divisionstillhörighet erlägger en registreringsavgift till SIBF.

Avtal för dubbel licens kan tecknas t.o.m. 31 januari och upphör den 30 april. En förening kan byta ut två spelare under spelåret. Detta ska ske senast den 31 januari.

Spelare med dubbel licens kan närsomhelst, utan karens och utan föranmälan, delta i träning och tävlingsmatch i någon av de två föreningarnas representationslag.

En spelare med dubbel licens kan vid alla tillfällen deltaga i moderföreningens samtliga lag som spelaren är kvalificerad för enligt Tävlingsbestämmelserna. Om spel sker i samma tävling kan en spelare med dubbel licens enbart delta i tävling med den förening där representationen först skedde.

Fr.o.m den 1 mars kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av representationslagen, det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch fr.o.m. den 1 mars.

En spelare med dubbel licens kan inte omfattas av samarbetsavtal eller utlåning. Om spelare med dubbel licens gör en övergång till annan förening upphör den dubbla licensen att gälla.

SSL-alternativet:

SSL-förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare för dubbel licens med föreningar i lägre divisioner där SSL-föreningen är moderförening. Det totala antalet dubbla licenser som får finnas representerade i en SSL-förening är fem (5) stycken. I övrigt gäller ovan.

 

 


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>