2014-06-15 17:10

Rapport från förbundsmötet 2014

Svensk Innebandys förbundsmöte genomfördes under söndagen den 15 juni i Solna. Bland annat valdes en ny ledamot in i förbundsstyrelsen, Pernilla Nielsen från Åstorp.Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade alla välkomna till mötet med ett kortare anförande. Sedan lämnades mötesordförandeklubban över till Per Darnell som är ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse.

Det blev ett lugnt möte där verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. Inga motioner hade inkommit utan den stora frågan blev valen till förbundsstyrelsen.

Valberedningen föreslog Krister Azelius och Mikaela Mikaelsson på omval samt Pernilla Nielsen på nyval. Detta röstades igenom. Anna Nirvin lämnade styrelsen och avtackades.


Tomas Engholm hälsar den nya ledamoten Pernilla Nielsen välkommen till styrelsen.

Pernilla Nielsen fyller 46 år i sommar och bor i Åstorp i Skåne med man och två barn. Hon har varit involverad i Åstorp/Kvidinge IBS där hon bland annat suttit som ordförande i fyra år. Sedan två år tillbaka har hon varit med i Skånska Innebandyförbundets styrelse.

- Det här känns jättestimulerande, inspirerande och utmanande. Jag är väldigt engagerande kring tjejer inom innebandyn och idrotten överhuvudtaget. Och jag är en stor förespråkare av SIU-modellen och hur den ska få våra föreningar att må bra, säger Pernilla Nielsen.

En längre intervju med Pernilla Nielsen kommer på innebandy.se under sommaren.

Valberedningen kommer precis som den gångna säsongen att bestå av Stephen Selindh (sammankallande), Roy Silverby, Brittlouise Ericsson, Niklas Westén och Håkan Silvén.

Till revisonsbolag valdes Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>