2007-06-01 12:59

Valberedningsarbetet är viktigt

Betydande men ofta bortglömd. Så kan man sammanfatta valberedningens roll i många ideella föreningar.
– Ja, valberedningsarbetet är viktigt men tyvärr slarvas det ofta, säger Arne Nordesjö som är ordförande i SIBF:s valberedning.

Inför årets Förbundsmöte, som hålls i Stockholm den 9 juni, har valberedningen hamnat i centrum. Detta då den ovanliga situationen har uppstått att det finns två kandidater till ordförandeposten.

Arne Nordesjö som leder valberedningens arbete tycker att årets arbete har fungerat bra.

– Förra verksamhetsåret lade vi upp riktlinjer för vårt arbete. Bland annat tog vi upp frågan vilka krav som vi ska ställa på styrelsen.

Bra planering är viktigt för en valberedning menar Nordesjö.

– Vi konstituerade oss direkt efter Förbundsmötet. Under året har valberedningens ledamöter deltagit vid styrelsemöten, tävlingskongress och ordförandekonferens bland annat.

Dessutom har valberedningen ringt upp alla distriktsordföranden först en gång på hösten och sedan ytterligare en gång på våren. Alla i den nuvarande styrelsen har också intervjuats.

Valberedningen har förutom Arne Nordesjö bestått av Malin Andersson, Stephen Selindh och Roy Silverby. Dessutom ingick Lars-Gunnar Tjärnquist i valberedningen tills han bestämde sig för att kandidera om ordförandeposten.

– Sällan har vi haft en så kvalitativ valberedning; det är en stor bredd när det gäller erfarenheter från olika nivåer inom innebandyn och idrottsrörelsen, säger Nordesjö.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>