2007-06-04 09:45

Protokoll från extra styrelsemöte

Svenska Innebandyförbundets styrelse höll i torsdags ett extra möte med anledning av en skrivelse som inkommit från Västernorrlands IBF.

Västernorrlands IBF har i sin skrivelse begärt att få en motion behandlad på SIBF:s Förbundsmöte den 9 juni 2007. Motionen gäller en förändring av riktlinjerna för grundbidraget (SDF-bidraget).

Förbundsstyrelsen beslutade att avvisa Västernorrlands begäran, på grund av att motionen har inkommit för sent, samt att redovisa begäran vid Förbundsmötet den 9 juni 2007.

Klicka här för att läsa protokollet i PDF-format. Protokollet finns även i vår dokumentbank.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>