2018-02-05 11:43

Rapport från Ordförandekonferensen

Från lördag till söndag lunch samlades Svensk Innebandys förbundsstyrelse tillsammans med ordföranden från de allra flesta distrikt för att diskutera nuläge och framtidsfrågor i Svensk Innebandy. Det sedan en tid påbörjade varumärkesarbetet var grunden för samtliga diskussioner.

I fokus låg hur Svensk Innebandy tillsammans blir en sådan effektiv organisation som möjligt så att det gagnar föreningar och medlemmar. Ordförande Tomas Engholm inledde med att styrelsen vill att alla agerar och kommunicerar på ett likartat sätt för att garantera vad Svensk Innebandy är och handlar om.

Vidare handlade dagarna om diskussioner och redovisningar om goda exempel, hur vi ska arbeta gemensamt med de uppsatta övergripande målen och hur vi konkret hjälper varandra för att fullt ut leva upp till det interna begreppet ”Svensk Innebandy – Tillsammans”

- Det var en bra helg med stort engagemang som präglades av öppenhet och ärlighet. Det vi hoppas nu är att vi alla ska fundera på hur förbundets, distriktens och föreningarnas verksamhet hänger ihop. Så att vi tar nästa steg tillsammans, säger ordförande Tomas Engholm.

I samband med förbundsmötet i juni 2018 kommer Förbundsstyrelsen att redovisa konkreta förslag hur samordning mellan distrikten och förbund kan se ut. Då kommer också eventuella förändringar i stadgar och andra styrdokument, som behövs för förändringen, presenteras.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>