2016-02-04 19:02

Presentation av sistaårseleverna på RIG


Flera elever från RIG tar studenten i sommar och kan då byta klubb. Foto: Per Wiklund

För Riksinnebandygymnasiets (RIG) elever i årskurs 3 återstår en knapp termin innan de lämnar skolan för att ta sig an nya utmaningar både inom innebandyn och på andra områden.

Genom att särskilt uppmärksamma RIG:s duktiga avgångsklass breddar vi kunskapen om vilka eleverna är och möjligheterna till deras val av den förening som de ska innebandysatsa i.

Givetvis är moderklubben, som eleverna återförs till i samband med att de tar studenten, viktig i frågan om vad eleverna gör efter sommaren. Men varje elev gör sitt eget individuella val utifrån innebandy, studier, jobb och annat som man måste tänka på när gymnasietiden är över.

Klubbar som är intresserade av att komma i kontakt med tredjeårseleverna kan göra det via RIG-instruktörerna i Umeå. Instruktörerna bestämmer förstås inte var en elev ska fortsätta sin karriär, men med förmodat många intresserade föreningar behövs en mellanstation så eleverna får hjälp att sortera inkommande förfrågningar.

Ser någon elev extra intressant ut för din förening? Välkommen att kontakta en instruktör på RIG så får ni veta mer om kommunikationen med eleverna:

John Edström: john.edstrom@umea.se
Fredrik Holmgren: fredrik.holmgren@umea.se
Peter Hörnsten: peter.svensson.hornsten@umea.se
Torbjörn Sjögren: torbjorn.sjogren@umea.se

Här läser du elevpresentationen (pdf)

 


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>