2016-02-25 14:50

Nätverk för tjejer/kvinnor med ledaruppdrag


Foto: Per Wiklund

Under våren kommer Svensk Innebandy att starta upp ett ledarnätverk riktat mot tjejer/kvinnor med (eller i begrepp att anta en) ledarroll.

Definitionsmässigt kan uppdraget handla om ett förtroendeuppdrag i en förening, tränarroll eller exempelvis sportchef. Omfångsmässigt ser vi att ledaruppdraget ligger på förbundserienivå. Nätverket genomförs i programform med olika teman som tillsammans utgör en kvalificerad ledarutbildning.

- Ett jämställdhetsarbete är ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att hitta tillfällen för att mötas och utbyta erfarenheter med andra. Det för att hitta nya vägar framåt, men också för att stärka befintliga vägar. Vi tror att det här nätverket blir ett viktigt verktyg för att ytterligare flytta fram positionerna ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Hanna Sandberg, utvecklingskonsulent på Svensk Innebandy.

För den som tycker att initiativet verkar intressant så är urvalsprocessen löpande med slutdatum 26 februari. Du ansöker genom att skriva en A4 där du beskriver dig själv, ditt pågående eller kommande ledaruppdrag samt vad du vill få ut av programmet. Din ansökan skickar du till hanna.sandberg@innebandy.se

För mer info om nätverket, läs här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>