2016-02-08 10:30

Elitkonferens med många olika delar
I helgen träffades samtliga SSL-klubbar i Stockholm och Tele2 Arena för elitkonferens.  Så här gick snacket!

När Svensk Elitinnebandy (SEI) bjöd in till elitkonferens över lördag-söndag behandlades allt från elitlicensen till serieutveckling, publik, media och TV-avtal.

Mötet var inte beslutande men däremot var det en chans för SSL-klubbarna att ange vilken inriktning de vill se i en del frågor.

- Klubbarna på herrsidan vill till exempel ha fler matcher som fyller i befintliga luckor i tävlingskalendern. Dessutom matcher av derbykaraktär vilket vi tror leder till såväl ökat intresse som ökade intäkter, säger SEI:s ordförande Krister Kalte.

Klubbarna är också överens om att de vill införa videogranskning till nästa säsong och att de ska sträva efter en gemensam webbportal.

- Kan vi samla alla klubbar under en och samma webbportal kommer det att stärka varumärket #superligan samt att det ger enorma möjligheter inför framtiden, menar Krister Kalte.

Även flera tjänstemän från Svenska Innebandyförbundet var på plats för att diskutera det fortsatta arbetet för att utveckla SSL.

- För oss är det viktigt att ha en bra dialog med SEI och SSL-föreningarna och att öppet kunna diskutera och ibland förklara frågor och processer. Vi står bland annat inför ett nytt avtal både gällande TV- och Webb-TV som vi pratade om, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.  


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>