2016-02-17 06:48

Alla är vinnare med övergångspolicy


Foto: Calle Ström

Malmö FBC går i bräschen för en bättre dialog – och ett utökat samarbete mellan föreningarna. Nu jobbar föreningen med SIU-modellen fullt ut.

Malmö FBC är en förening med höga ambitioner. För närvarande spelar damerna i Svenska Superligan och herrarna i division 1. Men det är inte bara det rent sportsliga som står i fokus. I kulisserna pågår ett långsiktigt arbete på olika plan där man vill vara med och ta både föreningen och innebandyn framåt.

Johan Eriksson är klubbchef i Malmö FBC och sitter även med i förbundsinstruktörsgruppen där han är med och skriver utbildningsmaterial. För två år sedan satte han igång ett samverkansprojekt med fem andra föreningar i Skåne.
– Jag bodde i Umeå i fyra år och såg hur de jobbade i Västerbotten. Det var där som idén väcktes för mig. Vi har fått en del kritik för hur vi har jobbat i Malmö FBC och vi vill ju självklart jobba med vårt varumärke. Och vi vill gå i bräschen.

Under våren 2015 sjösattes så den övergångspolicy som innebär att inga pojkar eller flickor under 15 år ska värvas om det inte finns särskilda skäl, till exempel att spelaren flyttar. Eriksson berättar att samarbetet har fallit mycket väl ut och tror att man med ett bättre samarbete kan lyfta innebandyn och enklare skapa förändringar.
– Vi ska givetvis vara konkurrenter på banan men när vi satte oss ner och diskuterade insåg vi att vi måste göra något gemensamt för att hjälpa oss själva.


Malmö FBC:s modell.

De föreningar som gått samman är IBK Lund, Åkarps IBK, Skurups IBK, IK Stanstad, Palmstaden IK och Malmö FBC. Som den ledande föreningen är Malmö oerhört mån om att inte utarma de andra föreningarnas verksamheter.
– Vi kan inte sticka under stolen med att vi kommer behöva rekrytera spelare från andra föreningar, men vi vill få till en bättre dialog. Man ska inte bara ringa upp spelarna utan man ska alltid ställa frågan om man kan ge något tillbaka. Det kan vara en så enkel sak som att boka ett möte i stället för att bara skicka ett mejl, förklarar han.

Eriksson tror att de flesta föreningar kan ha det ganska tufft, både med tid och med resurser. Och att alla vinner på en bättre dialog.
– Föreningar kan ha gyllene årgångar men det är ingen som är självförsörjande. Man är beroende av andra föreningar. Det kan finnas en jätteduktig junior någonstans, men att plocka den spelaren från sitt lag kan få stora konsekvenser för resten av gruppen.

Samverkansgruppen har under året träffats en gång i månaden. Eriksson, som startade upp projektet, ser nu att det har gett positiva effekter även kring frågor som inte rör spelarrekryteringar.
– Vi pratar inte bara om övergångar under våra sittningar utan vi delar med oss av våra erfarenheter. Vad har vi gjort bra och vad har fungerat mindre bra?

Malmö FBC har flera spännande projekt på gång. Under den gångna säsongen införde man SIU-modellen fullt ut, något Eriksson varit högst delaktig i. Från Kids Floorballcamp som rekryteringsbas för de allra yngsta till både elit- och breddverksamhet på seniornivå är man nu nära att ha en komplett verksamhet för alla som vill spela innebandy.
– Det som återstår för oss är att få en röd tråd. Jag sitter just nu med den sista revideringen i våra styrdokument. Vi vill vara väldigt tydliga i allt vi gör.

I dagsläget finns det en del gråzoner, berättar han, där bredd- och elit tränar ihop. Och man jobbar stenhårt på att få hela spektrumet täckt även på damsidan då man som förening är tydlig med att det ska ges samma förutsättningar till både pojkar och flickor.
– Tyvärr finns inte underlaget för ett rent breddlag på damsidan i dagsläget. Vi bjöd in spelare som hade slutat, vi hade både bra träningstider och ledare och som det verkade bra intresse. Men när vi väl startade i höstas dök de inte upp.

Arbetet går vidare. I Malmö FBC ska det finnas ett alternativ för alla som vill spela innebandy, oavsett om man är 16 eller 35, vill satsa fullt ut eller bara träna en gång i veckan.
– På det sättet vi jobbar hoppas vi kunna få in fler ledare och verkligen kunna leva upp till det SIU-modellen säger. Jag har sett många skräckexempel inom andra idrotter där man inte kan ta emot 11-12-åringar, säger Eriksson och fortsätter:

– Vi vill bli en större innebandyförening och därigenom öka antalet spelarlicenser. Det är något Malmö Stad skulle behöva.

Text: Johanna Gratjova


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>