2013-02-28 15:23

Beslut från Juridiska Nämnden

Det var efter matchen mellan Storvreta IBK och IBF Falun den 18 februari 2013 i SSL Herr som Henrik Stenberg anmälts till bestraffning av matchdomarna.

Domarna har i sin anmälan och efter granskning av matchvideon framhållit att Henrik Stenberg crosscheckar en motståndare i nacken/bakhuvudet. Juridiska Nämnden (JN) har tagit del av den videosekvens som åberopats i samband med nämnda anmälan.

JN delar domarnas bedömning av Henrik Stenbergs förseelse som en oprovocerad handling. Av videosekvensen framgår att Henrik Stenberg med avsikt utför en crosschecking-liknande rörelse med klubban mot motståndarens nacke/bakhuvud. JN anser att det i detta sammanhang är oväsentligt huruvida det är klubbskaftet eller Stenbergs klubbförande hand som träffar motståndaren. Förseelsen sker bakifrån och oprovocerat och har inte lämnat motståndaren någon möjlighet att förutse eller kunna undvika angreppet. JN anser att det inte varit fråga om ett naturligt rörelsemönster från Stenberg då han höjt klubban till axelhöjd och samtidigt hoppar in i förseelsen.

JN anser vidare att Stenberg i det här skedet har kunnat avbryta sitt angrepp men då han fullföljer sin framryckning får han anses vara likgiltig inför både den uppenbara skaderisken samt den effekt vilken ett klubbskaft och/eller knuten hand mot nacke/bakhuvudet kan få.

JN gör sammantaget bedömningen att Henrik Stenberg genom sin förseelse haft för avsikt skada motspelaren och därför rubriceras förseelsen som våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 p. 

JN dömer Henrik Stenberg till fem matchers avstängning.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>