2013-02-14 09:28

Beslut från Juridiska Nämnden

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd (JN) har fattat beslut i ärende D12/13-32 gällande Johannes Larsson, IBF Falun.

Det var efter matchen mellan FC Helsingborg och IBF Falun den 27 januari 2013 i SSL Herr som Johannes Larsson anmälts till bestraffning av matchdomarna.

Domarna har i sin anmälan framhållit att Johannes Larsson tacklat en motspelare mot huvudet. JN har tagit del av den videosekvens som åberopats i samband med nämnda anmälan.

JN delar domarnas bedömning av Johannes Larssons förseelse som en brutal tackling. Av videosekvensen framgår att Johannes Larsson med avsikt tacklar sin motspelare mot huvudet. Motspelaren har befunnit sig i ett utsatt läge och har inte kunnat värja sig. Johannes Larsson bedöms ha haft möjligheten att avbryta tacklingen i tid. Motspelaren drabbas av en lättare hjärnskakning till följd av tacklingen.

JN anser att Johannes Larsson i matchsituationen varit likgiltig inför både den uppenbara skaderisken samt den effekt en tackling mot huvudet kan få.

JN gör sammantaget bedömningen att Johannes Larsson genom sin tackling haft för avsikt skada motspelaren och därför rubriceras förseelsen som våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 p.

JN dömer Johannes Larsson till fyra matchers avstängning.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>