2011-12-02 09:25

Inkomna NIU-ansökningar

1 december var sista dag för ansökan till NIU-skolorna i innebandy. Många ansökningar har kommit in och för att säkerställa att alla som sökt fått sin ansökan registrerad publicerar vi hela ansökningslistan.

Listan baseras på de uppgifter som skrivits in av respektive sökande. Har man gjort flera ansökningar ligger alla med i listan men det är den senaste ansökan som gäller. 

Hela listan (excelformat)


Vad gör jag om mitt namn inte finns med?

Ansökningsformuläret är öppet hela 2 december för att sökande som inte hittar sitt namn i listan ska kunna göra om sin ansökan på ett korrekt sätt samt för att NIU-skolor ska lägga in ansökningar som av någon anledning skickats direkt till skolan.

Ansökningar som kommer in 2 december får mejlbekräftelse måndag 5 december.

NIU-ansökningsformuläret hittar du här: https://web.questback.com/idrott/4hfg1tqet1/


Var hittar jag RIG-ansökningarna?

RIG-ansökningar listas på samma sätt senast 5 december.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>