2011-12-30 11:59

Beslut från Disciplingruppen

Svenska Innebandyförbundets disciplingrupp har fattat beslut i ärende 11/12-21, gällande spelaren Martin Karlsson i Linköping IBK.

Det var i SSL-matchen mot Jönköping den 18 december som Martin Karlsson ådrog sig matchstraff 3.
 
Domarna har i sin anmälan framhållit att Martin Karlsson brutalt tacklat en motspelare.
 
Svenska Innebandyförbundets Disciplingrupp delar domarnas bedömning av Martin Karlssons förseelse som en brutal tackling. Karlsson anses, genom sitt vårdslösa handlande, ha äventyrat motspelarens säkerhet.
 
Disciplingruppen dömer Martin Karlsson till två matchers avstängning utöver den automatiska avstängningen om en match som utdömt matchstraff 3 inneburit.
 
Disciplingruppen anser att Karlsson inte haft någon avsikt att skada motspelaren och därför rubriceras förseelsen som otillbörligt uppträdande enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 7 p.
 
Bestraffningen ligger i linje med hur Disciplingruppen tidigare bedömt snarlika förseelser.
 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>