2013-08-15 08:10

Var klimatsmart - och dryga ut lagkassan!

Klimatmatchen är en tävling där du och ditt lag ska cykla, gå eller åka kollektivt till träningar och matcher så ofta ni kan under september månad. Det lag som lyckas bäst vinner 10 000 kronor till lagkassan.

För att uppmärksamma att dina resvanor till och från träningar och matcher gör skillnad för klimatet och din hälsa genomför Stockholms stad tävlingen Klimatmatchen. Den är en del av den nationella tävlingen Klimatmatchen.se som pågår i september.

Tävlingen inriktar sig till idrottande barn och ungdomar i Stockholm och innebär att de deltagande idrottslagen ska gå, cykla eller åka kollektivt så ofta de kan under september månad. Det lag som lyckas bäst vinner 10 000 kronor till lagkassan.

Kan ditt lag vara med i tävlingen?
- Ja, om laget tränar i Stockholms stad.
- Ja, om det är ett pojk- eller flicklag med minst 10 deltagare, 10–16 år (födda 1997 till 2003).
- Ja, om tränaren godkänner lagets anmälan och antingen är kontaktperson själv eller utser en förälder som har hand om tävlingen för ditt lag.

Sista anmälningsdag är den 22 augusti 2013.

För mer information, tävlingsregler och anmälan, gå in på www.stockholm.se/klimatmatchen 

Lycka till!


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>