2013-08-13 15:06

Sök bidrag för genomförda utbildningar

För de utbildningar som genomfördes under säsongen 2012/13 (augusti 2012 till juni 2013) ska ansökan till Idrottslyftet skickas in senast 31 augusti 2013.


För mer information se innebandy.se/idrottslyftet2013 under ledar- och domarutbildningar.

Ansökningar görs via idrottslyftet i IdrottOnline, se mall här.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>