2013-08-06 08:50

Infouppdatering om NIU på f.d. JB-skolorna

SIBF har arbetat för att få till stånd en lösning för de NIU-elever som berörs av nedläggningen av JB-skolorna. Här är en kort sammanfattning om vad som har skett på området.

Som vi tidigare berättat har utgångspunkten varit att elever som är i NIU-systemet eller på väg in i detsamma, ska beröras så lite som möjligt av den förändring som JB-koncernens upphörande med skolverksamhet innebär.

För elever från JB-skolorna i Jönköping och Umeå har vi och kommunerna strävat efter att eleverna ska få slutföra sina NIU-studier i den kommunala gymnasieverksamheten. Både Jönköpings och Umeå kommun söker lösningar på situationen och vi har goda förhoppningar att Skolverket beslutar om en utökning av de nämnda kommunernas NIU-platsantal så att ingen NIU-elev från JB Jönköping eller JB Umeå står utan NIU-plats i höst.

SIBF har redan tillstyrkt kommunernas ansökningar om utökad NIU-verksamhet, men vi har ännu ej nåtts av det formella beskedet från Skolverket. Vi räknar dock med att det här löser sig och vill uppmana alla elever och föräldrar som har frågor kontakta respektive kommun för mer information om läget.

För de tidigare JB-skolorna i Karlstad och Linköping har en ny huvudman, Svenska Läroverken AB, ansökt om att få bedriva skolverksamhet och överta NIU-verksamheten från respektive skola. SIBF har tillstyrkt den lösningen och Skolverket har fattat beslut om att godkänna den nya huvudmannens ansökan om övertagande av befintlig NIU-verksamhet. Eftersom Skolinspektionen beviljat Svenska Läroverkens ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola finns inte längre några hinder för fortsatt NIU-verksamhet i Karlstad och Linköping.

Relaterade nyheter:
"Nytt om NIU på JB-gymnasierna" (26 juni 2013)
"NIU-verksamheten på JB-gymnasierna" (3 juni 2013)


Kontaktperson: Anders Jonsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>