2010-08-12 13:24

Regelhandboken 2010

Innebandyns regelbok fastställs av Internationella Innebandyförbundet vart fjärde år. 2010 har reglerna uppdaterats och nu finns den svenska upplagan att ta del av.

Den föregående upplagan av innebandyns regelbok var från 2006. Från och med den 1 juli 2010 är det dock en ny upplaga som gäller.

Regelhandboken finns nu ute till försäljning i vår webbutik eller att ladda ner i PDF-format här på innebandy.se.

De justeringar som har gjorts har sammanställts i detta PDF-dokument.
 

 Regelhandboken 2010
 
 Köp regelhandboken
 i vår webbutik

 (Pris: 50 kr)

 Ladda ner regelhandboken
 som PDF-fil<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>