2010-08-31 10:23

Malmö Idrottsgymnasium sista REK

Läsåret 2010/2011 är sista året som SIBF:s REK-system kommer att finnas, därefter tar det idrottsgemensamma NIU-systemet över. Sista skola som REK-certifieras är Malmö Idrottsgymnasium, som gör att REK-gymnasierna blir dussinet fullt.
 
Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU, kommer att finnas från ht 2011. SIBF har fått 56 NIU-ansökningar och jämför dem gentemot uppsatta kriterier och med varandra. I maj och juni fanns det intresse hos en handfull gymnasier att bli REK-certifierade, men eftersom NIU-systemet startas om ett år valde de flesta att koncentrera sig på sin NIU-ansökan istället för REK.
 
 

Här på Swedbank Stadion har Malmö Idrottsgymnasium sina lokaler. Foto: Wikimedia Commons.


Malmö Idrottsgymnasium, som skickade sin ansökan tidigare under våren, fick besök av SIBF i april. Man enades om några detaljer som skulle åtgärdas och efter det har Malmö Idrottsgymnasium och SIBF stått i kontakt med varandra. Den sista kompletteringen som behövdes gjordes under sommaren och SIBF är glada att få REK-certifiera skolan.
 
Vi säger välkommen till REK-gänget, Malmö Idrottsgymnasium!
 
Här kan du läsa mer om REK


Kontaktperson: Anders Jonsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>