2010-08-17 16:11

Första steget mot egen arena?

Svenska Innebandyförbundet har nu givit ut en bok om hur fler idrottsanläggningar kan byggas och drivas. Boken ska vara en hjälpande hand för föreningar och kommuner som arbetar för en ny idrottsanläggning.

Boken är en frukt av 40x20, ett projekt där Svenska Innebandyförbundet har arbetat med frågor gällande sporthallar och den brist på spelplatser för innebandy som råder i stora delar av landet.

Nu har flera av erfarenheterna samlats i en bok för dig som …
… är engagerad i en idrottsförening och vill få fler träningsytor.
… arbetar i en kommun som politiker eller tjänsteman med anläggnings- och/eller idrottsfrågor.
… arbetar med produktion av idrottsanläggningar inom den privata sektorn.
 


Är er förening mogen för en egen arena? Svaret kanske finns i SIBF:s nya bok om idrottsanläggningar. Foto: Bildbyrån.

 
Processen kring hur en ny anläggning kommer till stånd är ingen hemlighet, men få har ändå kunskap, expertis och insikt i alla de aspekter som man måste ha med sig i planerandet, utförandet och drivandet av en ny anläggning.

Det är en komplex process och boken ger inte alla svar, men beskriver vilka frågor som måste arbetas med och lösas, samt hur de samspelar, för att en ny anläggning ska komma till stånd.
 

  


Ur innehållet:
Är vi mogna att skaffa en ny idrottsanläggning?
Finns det förutsättningar för en ny idrottsanläggning?
Idrottens erbjudande till kommunen
Relationen till kommunen
Så ska hallen se ut
Livet med ny hall

Boken kostar 89 kronor och finns att beställa i SIBF:s webbutik.Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>