2016-04-21 06:34

Sista datum för serieanmälan till förbundsserierna


Foto: Per Wiklund

Sista dagen att anmäla sig till Förbundserierna är söndag den 24 april.

Information om anmälan har skickats till samtliga förbundsserieföreningar via e-post.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>