Utbildning

OBS! Läs nya informationen om utbildningssubventioner från Idrottslyftet 2014-2015 

Innebandyns tränarutbildningar syftar till att ge dig som ledare rätt kompetens utifrån den nivå som dina utövare befinner sig på. Allt enligt riktlinjerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Därför är strukturen på utbildningarna dels uppdelade mellan barn/ungdom (6-16 år) och junior/senior, och dels bygger de inte på den traditionella stegstrukturen.

Det innebär att det i samtliga fall krävs en godkänd Grundutbildning, innan man sedan kan gå vidare och fördjupa sig inom sin nivå. Observera att Grundutbildningen skiljer sig åt mellan barn/ungdom och junior/senior.

Innehållet i utbildningarna är lika oavsett var i landet du utbildar dig och ger därför behörighet till nästa nivå oavsett var du väljer att gå den.


Läs mer om de två utbildningsstrukturerna

Barn- och ungdomsledarutbildning

Junior- och seniortränarutbildning