Startpaketen

Startpaketens innehåll och utformning vilar på dels den beslutade projektplanen för integrationsarbetet, dels Svenska Innebandyförbundets verksamhetsmål för 2016 – 2017 samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Svensk Innebandys kärnvärden utgör värdegrunden i arbetet.

Till vänster i menyn finns en detaljerad beskrivning av de tre startpaketen. Dokumenten är var för sig självständiga och kan användas så.


Kontaktperson: Bodil Långberg