RIG, mer info och ansökan


 

Människa – Atlet – Innebandyspelare

RIG riktar sig till talangfulla innebandyspelare, men fler saker än innebandyn måste fungera när man läser på RIG. Att flytta till en ny stad och studera vid ett riksidrottsgymnasium kan vara ett stort steg. Det ställer krav på individen och alla RIG-elever tar ett stort ansvar för sin studie- och levnadssituation.

Eleverna bör vara väl förberedda på såväl matlagning och tvätt som på att kunna ansvara för sina studier vid sidan om idrottandet. Tre mycket givande år i Umeå väntar dem som har rätt inställning till RIG-tiden med allt vad den kräver i mognad och eget ansvar för den helhet som de olika delarna bildar.

Med de förutsättningar det innebär att flytta till ny stad, nytt lag, ny skola så ser vi det första året som en ren anpassningstid. Ska innebandy och skola fungera behöver eleven få en trygg plattform och det kräver tid. Vi prioriterar att få eleverna att må bra som människor. Även om träningen är hård redan under första året så är det framför allt fr o m år två som vi ställer krav på hur utvecklingen går framåt. I första hand vill vi säkra den fysiska nivån. Vi vill ha spelare som inte begränsas av svag fysik och jobbar med att höja deras status som Atleter.

När eleven mår bra som Människa och är vältränad Atlet kan den utveckla sina spetskvaliteter som Innebandyspelare – utan att vara begränsad i onödan. Människa – Atlet – Innebandyspelare är huvudnivåerna i vår RIG-pyramid. Målet är att eleverna ska kunna ta hand om sin egen karriär efter tiden på RIG, sitt Personliga Mästerskap.

Helheten RIG, Dragonskolan och Umeå
RIG-verksamheten är koncentrerad till Dragonskolan i Umeå, där det idag finns över 2 000 gymnasiestuderande. Skolan erbjuder de flesta gymnasieprogrammen och det är också här RIG-eleverna studerar. På skolan finns kuratorer, studievägledare och skolsjukvård till hands. Dragonskolan är huvudskola även för ett riksidrottsgymnasium i friidrott och NIU i flera idrotter. Dragonskolan har samlat alla RIG och NIU i en egen elitidrottsenhet.

Umeå är Norrlands största stad med över 100.000 invånare. Staden har ett brett idrotts- och kulturutbud och ett komplett universitet som ligger långt framme bl.a. på idrottsområdet. Medelåldern är låg och det är lätt att som ung känna sig hemma i staden.

Klicka här för att läsa mer om Umeå kommun
Klicka här för att läsa mer om Dragonskolan


Boende och annat praktiskt
Vi erbjuder alla elever boende på elevhemmet beläget i Umedalen, ca 4 km från Dragonskolan, där de flesta elever bor under studietiden. Eleverna har egna rum men gemensamma toaletter, duschar och kök. Eleverna äter lunch på skolan samt har tillgång till mellanmål gratis varje dag.

Den som vill resa mellan Umeå och hemstaden t.ex under ett lov, bekostar detta själv eftersom RIG inte står för några sådana kostnader. Detta gäller även uttagnings- och testdagarna i Umeå under våren (se nedan).


Träningar och matcher
RIG-eleven har ca 7 pass i veckan under skoltid eller i direkt anslutning. Tre lagträningar, innebandypass i mindre grupper, fyspass, teori samt individuella s.k. ”pyramidpass” ingår. All träning sker i Noliahallen, en utmärkt anläggning belägen alldeles intill Dragonskolan. Där har vi bl.a. två innebandyplaner, löparbana och ett gym till vårt förfogande.

Eleverna licensieras vid skolstarten för RIG Umeå IBF, som blir deras s.k. studieförening. I RIG Umeå IBF spelar elever ur alla tre årskurser och är alltså ett rent RIG-lag. Laget spelar f n i div 1 Norra. Under studiernas gång kan elev under vissa omständigheter byta studieförening till en annan klubb i Umeå, under förutsättning att det gynnar elevens totala utveckling. Det är endast för studieföreningen man spelar matcher och utöver den kan eleven representera sitt moderdistrikt på SDF-SM för 16-åringar. Eleverna spelar alltid SDF-SM med sitt moderdistrikt trots att de under studietiden är licensierade för en förening i Västerbotten.


Antagningssprocessen till RIG

Uttagningen till RIG är förändrad fr.o.m. höstterminen 2015 (p.g.a. ändrade distriktlagsförutsättningar). 

Det är numera Sweden Floorball Youth Camp som är basen för RIG:s scouting. Det betyder att bästa sättet att visa upp sig är att anmäla sig till Uppsala-lägret. Den sista anmälningsdagen till RIG är 1/12, men du som vet att du ska söka tjänar på att anmäla dig till SFYC i Uppsala så fort som möjligt.

Från det vi sett och hört från Sweden Floorball Youth Camp tar vi sedan ut ca 25 tjejer resp killar till våra uttagningar. I det här läget har vi lagt fokus på det innebandymässiga, vi söker de ”bästa spelarna”.

Både killarnas och tjejernas uttagningar hålls i januari, bägge genomförs i Dragonskolans lokaler. Ungefär 25 killar och 25 tjejer kommer till Umeå för att under tre dagar testa fysiska, mentala och personliga egenskaper. Uttagningsdagarna leds av RIG-instruktörerna och U19-förbundskaptenerna. Förutom testerna ges eleverna chansen att få en inblick i vad som väntar om man blir antagen, och vi ser helst att någon förälder också är på plats under dessa dagar. Vi söker här de ”bästa eleverna”.

Sju killar och sju tjejer blir erbjudna plats på RIG, dessutom tas ett antal reserver ut. De uttagna bestämmer sig slutgiltigt för att tacka ja eller nej till platsen som erbjuds och vid nej går platsen över till någon av reserverna.

De slutligen uttagna eleverna, totalt 14 st, samlas i Umeå en helg i april/maj för att lära känna varandra och redan befintliga elever, dessutom ingår info, ytterligare tester och skolinformation.

Här hittar du RIG-ansökningsblanketten.

OBS! Din gymnasieprogramsansökan till Dragonskolan sker efter att du blivit antagen som RIG-elev. Du behöver inte göra några specifika skolval till Dragonskolan innan du blivit antagen till RIG. Glöm inte att söka gymnasieskola som vanligt i händelse av att du inte kommer in på RIG.

Den som vill få en bättre inblick i livet som RIG-elev kan alltid söka PRAO på RIG. Ta kontakt med Peter Svensson Hörnsten om du är tjej och Fredrik Holmgren om du är kille så får du mer information.


Frågor ställer du till:

Peter Svensson Hörnsten, RIG-instruktör: 070-576 25 22

Anders Jonsson, gymnasieansvarig på SIBF: 08-514 274 16 eller anders.jonsson@innebandy.se.

Varmt välkommen med din ansökan!


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>