Innebandygymnasier

SIBF arbetar med innebandygymnasier på två nivåer: Riksinnebandygymnasiet (RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Utöver dessa finns många lokala gymnasier som våra distrikt och föreningar samarbetar med. Det finns uppskattningsvis 90 innebandygymnasier i landet, varav ett RIG och ett 30-tal sökbara NIU.

Riksidrottsförbundet (RF) beslutar om den s.k. dimensioneringen av RIG, d.v.s. vilka idrotter som får ha RIG-verksamhet och hur många elever som ska gå där, medan det är upp till varje enskild idrott att skapa sitt NIU-system och sin NIU-dimensionering. RIG tar in 16 elever/år och NIU-skolorna har tillsammans plats för lite över 400 antagna elever/år.

 

Ansökningar till RIG kan göras från 1 augusti. Ansökningar till NIU kan göras från 10 september. Båda ansökningarna stänger 1 december.

 


De tre idrottsgymnasienivåerna

Riksidrottsgymnasierna riktar sig till de allra bästa idrottstalangerna, som ska satsa mot världseliten i en unik miljö bestående bl.a. av varje årskulls absolut bästa talanger. Några saker som gäller för RIG är att:
- RIG erhåller särskilt tränarbidrag från staten (via RF)
- SF har ett tydligt ansvar för utvecklingen av RIG
- Eleverna erbjuds plats utifrån färdighet och lämplighet
- De elever som går på RIG har rätt till inackorderingstillägg
- Alla RIG har riksintag som gör att den som erbjuds plats på RIG får sin utbildning betald av hemkommunen.
- RIG erbjuder upp till 700 poäng specialidrott.

NIU riktar sig till elever som har god chans att tillhöra nationell elit som seniorer. NIU liknar RIG på flera sätt, bl.a. kan eleverna att tas in på färdighets- och lämplighetsgrunder och  SIBF har certifieringsrätt och delansvar för verksamhetens utformning.

Lokala idrottsgymnasier är alla gymnasier som inte är RIG eller NIU. Sådana gymnasier får inte undervisa i specialidrott, men får ge 200 poäng idrottsfördjupning via andra idrottskurser. Liksom tidigare får inte lokala gymnasier erbjuda eleverna plats utifrån färdighet/lämplighet utan betygen avgör vilka som tas in.


Här kan du läsa mer om och ansöka till RIG.

Här kan du läsa mer om och ansöka till NIU.


Kontaktperson: Anders Jonsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>