Innehåll

 

Syfte med Föreningsutveckling (FU)

Att höja kompetensen inom kursens sex delmoment hos deltagarna. Skapa lust och energi att fortsätta utveckla föreningen, utbyta erfarenheter samt påbörja processen med verksamhetsplanering, utveckling och nytänkande.

Kärnvärden

Föreningen ska titta på vilka gemensamma kärnvärden som finns och som talar om vad föreningen vill stå för nu och i framtiden. Kärnvärden som anger vilka grundläggande värderingar som driver föreningen och reflekterar över hur dessa kommuniceras och efterlevs. Vilka kärnvärden som Svenska Innebandyförbundet har och hur de kan vara ett stöd för föreningen kommer att arbetas med.

Detta ska föreningen kunna visa för medlemmar, spelare, föräldrar, kommunen och även andra intressenter och det ska även fungera som ett stöd i föreningens interna arbete.

Verksamhetsplan; mål och strategier


För att vara en en framgångsrik och attraktiv förening är det viktigt att ha en aktuell verksamhetsplan. En sådan innehåller verksamhetsidé, vision, mål, handlings- och uppföljningsplaner. Föreningen ska ha kunskap om hur man arbetar med att utveckla och utforma dessa och hur man genomför en SWOT-analys på sin verksamhet och använder analysen för att förbättra verksamheten.

Föreningen ska kunna förändra och anpassa sin verksamhet när det händer saker, både internt och externt, som påverkar föreningen. T ex om föreningens damlag går upp en division - kräver det förändringar av mål och handlingsplaner? Vad händer om kommunen beslutar sig för att bygga en ny hall, dvs. hur påverkar politiska beslut vår förening mm.

Organisation

Föreningen ska kunna organisera funktioner inom föreningen så att dessa är anpassade efter sina kärnvärden, idéer, visioner, mål och handlingsplaner som föreningen kommit fram till. Det handlar om att situationsanpassa verksamheten. Här pratar vi om att beslut i föreningen tas på strategisk. taktisk och operativ nivå. Ledorden är öppenhet, ödmjukhet och lärande.

I en förening tas dagligen en mängd olika beslut av olika människor eller grupper. För att föreningen ska kunna lösa de uppgifter som finns, behöver man se över hur man organiserar sig samt vem/vilka som ska besluta om vad där mål, visioner och strategier avgör. Det kan vara att en breddkommitté som tar beslut som följer styrelsens inriktning men blir mer konkret för just breddverksamheten.

HRM - Ledaridé & Ledarskap

Föreningen ska kunna ta fram och arbeta efter en ledaridé och vad den betyder för föreningens verksamhet. Den ska innefatta såväl hur man vill rekrytera till föreningen, hur man introducerar nya ledare samt hur man behåller och skapar glädje för både befintliga och nya ledare. Detta gäller såväl styrelsepersoner, kommittéer som lagledare och tränare m fl. 

Ledorden i arbetet är mervärde och likabehandling. Hur arbetar föreningenmed en av de viktigaste uppgifterna för en förening, dvs. skapa mervärde och glädje för de ledare och medlemmar som finns i föreningen samt vara attraktiv för fler att engagera sig. Hur arbetar man med att uppmuntra och behålla dem.

För att vara en framgångsrik förening måste man också förstå ledarskapets grundläggande uppdrag, dvs. att få människor att gemensamt sträva mot samma mål.

Stadgar och idrottens regelverk

Idrottsföreningens roll har under tid förändrats och det ställs idag andra krav på föreningars verksamhet. En ideell förening är en juridisk samverkansform och inte reglerad i någon lag. Det krävs dock att det ska finnas stadgar och en styrelse. Föreningens stadgar ska anpassas efter verksamheten samt att föreningen ska ha kännedom om idrottens regelverk och tillvägagångssätt.

Många föreningar använder sig av normalstadgar och beslutar om dessa på föreningens första årsmöte (vid bildandet). Men även stadgarna är ett föränderligt dokument som ska spegla verkligheten på samma sätt som en verksamhetsplan eller ett mål. Stadgarna är föreningens regelbok, det som står i stadgarna ska styra föreningens verksamhet.

Hur fungerar beslutsgångarna mellan vår förening och vårt SDF, vad handlar medlemslinjen om? Vilken roll har Svenska Innebandyförbundet och Riksidrottsförbundet? Vilka andra regler eller lagar påverkar idrotten?

Likabehandling


Likabehandling handlar om att säkerställa det självklara - att pojkar och flickor, tjejer och killar, män och kvinnor, mammor och pappor som är involverade i er förening ska ha samma möjligheter som spelare, tränare eller organisationsledare. Tyvärr behövs den. Svensk innebandy ska bli mer jämställd. Men jämställdhet är inte bara en rättvisefråga. Det är en strategisk framtidsfråga. Jämställdhet är inte något "nödvändigt ont", det är en förutsättning för utveckling.

De tre ledorden som gör likabehandlande innebandy till en vinnare i framtiden:
 - Kompetens
Vi får fler duktiga tränare, ledare, domare och förtroendevalda.
 - Konkurrens
En likabehandlande idrott får fördelar i relationer med föräldrar, sponsorer och kommuner och andra bidragsgivare.
 - Klimat
Det är mindre risk att osunda miljöer odlas i heterogena grupper. 

Litteratur och dokumentation

Huvudlitteratur för utbildningen är Human Resource Management - organisationens hjärta av Anders Lindmark och Thomas Önnevik. Den teoretiska utgångsmodellen beskrivs i denna bok och kompletteras med praktiska fall under utbildningens gång.

Dessutom ingår Medlem i en idrottsförening av Björn Lindqvist och Innebandyn Vill som kurslitteratur och andra böcker/studiematerial om bl a idrottsjuridik.

Samtliga deltagare kommer att få ett deltagamaterial med dokumentation från utbildningens genomförande.

Lärandemål

Klicka på lärandemål. Här kan du läsa om Föreningsutvecklingens lärandemål samt vad du som deltagare förväntas vara kapabel att utföra vid slutet av utbildningsveckan.


Kontaktperson: Jennifer Mayer