Välkommen till innebandy.se/utveckling!


På dessa sidor finns information
om SIBF:s utvecklingssverksamhet.

Ny omgång NIU-tillstyrkan under hösten
2017-06-17 06:10

Ny omgång NIU-tillstyrkan under hösten

Viktig information till skolorna som är/vill bli NIU.

2016-05-30 17:47

Positiva tongångar från framtidskonferens

I fyra dagar har Svensk Innebandys ledning varit i Visby för att diskutera framtid. Här sammanfattar vi konferensen i korthet.