Välkommen till innebandy.se/utveckling!


På dessa sidor finns information
om SIBF:s utvecklingssverksamhet.

Följ SIU-bloggen och läs om utveckling
2017-02-14 16:24

Följ SIU-bloggen och läs om utveckling

Se vad som händer inom förbundet och distrikten.

2017-02-06 06:38

Presentation av sistaårseleverna på RIG

Ser någon elev extra intressant ut för din förening? Välkommen att kontakta en instruktör på RIG så får ni veta mer om kommunikationen med eleverna.