Tävlingskongressen

SIBF inbjuder SDF och föreningar som tillhör av SIBF administrerade förbundsserier (SSL, Allsvenskan, Div 1 herrar) till Tävlingskongress vartannat år.

Tävlingskongressens syfte är att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen ska också fastställa tävlingsbestämmelserna för kommande säsong.

Alla handlingar, motioner och förslag, kommer att skickas till berörda parter senast den 1 månad innan kongressen, då kan även fullmakterna för ombud registreras.

Tävlingskongressen 2018 kommer hållas den 2 december i Uppsala.

Tävlingskongressen 2016
Extra Tävlingskongress 2015
Tävlingskongressen 2014
Tävlingskongressen 2012
Tävlingskongressen 2010


Tävlingskonferens sker i regel vartannat år (udda år).
Tävlingskonferensen är ett forum för SDF:en och är inte beslutande.

Tävlingskonferensen 2017
Tävlingskonferensen 2013Kontaktperson: Linda Noppa