Regionala träffar SDF 2016-17

Som förberedelser till Tävlingskongressen 2016 och andra spörsmål för 2016/17 bjuder SIBF in till regionala träffar med SDF:en. Träffarna sker på fyra platser enligt nedan.

Anmälan senast 15 oktober på: https://response.questback.com/idrott/regionstraff_1617  


Agenda:

Tävlingskongressens motioner och förslag ska diskuteras samt övriga spörsmål som är av intresse för säsongen 16/17 på regionsträffar.

Regionträffarna sker enligt nedan. Prel mötestider 12,00-16,00. SIBF står för konferenskostnader inkl. fika.
Resa t/r står SDF för, samt övrig kost som t.ex. lunch.

Agendan meddelas senare.
Vill du änmäla in samtalspunkter - mejla till magnus.fantenberg@innebandy.se

Agenda som pdf (läggs upp senare)


26 oktober 2016, kl. 12-16, Småland, Smålands IBF:s kansli
Bohuslän/Dal, Göteborg, Halland, Västergötland, Skåne, Blekinge, Småland

Anmälda:

Blekinge  representeras via Smålands IBF
Göteborg  Mikael Björk, Hans Westerlind
Halland  Cecilia Andersson, Magnus Niklasson
Skåne  Peter Dahlberg, Fredrik Roos
Småland  Thomas Kh Andersson
Södermanland  Niclas Andersson
Värmland  Peter Andersson, Johan Carlsson, Anders Nilsson
Västergötland  Mikael Magnusson, Lars Selander
Östergötland Johan Råsbrink, Stefan Nygren

  


27 oktober 2016, kl. 12-16, Uppland, Upplands IBF:s kansli, IFU Arena
Stockholm, Gotland, Uppland, Södermanland, Östergötland

Anmälda:

Dalarna  Lars Andersson, Anders Norin
Gotland  Mats Persson, Magnus Pettersson
Gästrikland  Roger Collin
Södermanland  
Stockholm  Martin Hjelmberg, Daniel Kölborn, Torbjörn Lundin
Uppland  Simon Andrén, Lars-Olov Lundgren, Dan Back, Johnny Johansson
Västmanland  Stefan Karlsson, Ronnie Lindahl, Elmar Gudbrandsson
Örebro  Tommy Nordin, Christofer Broberg


31 oktober 2016, kl. 12-16, Umeå, Västerbottens IBF:s kansli
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland

Anmälda:

Hälsingland  Lars-Ove Sand, Margareta Andersson
Jämtland/Härjedalen  Peter Palander
Norrbotten  Conny Björnfot
Västerbotten  Håkan Boström, Per Oscarsson
Västernorrland  Peter Palander, Björn Arkad

Från SIBF deltar: Magnus Fantenberg (tävlingschef), Patrik Eklund (tävlingssamordnare), Michael Leimer (tävlingskonsulent). Fler kan tillkomma.


Frågor anmälda av SDF:en:

Könsdispens. (Östergötland)
Känns som att det spretar ordentligt i denna fråga i våra distrikt. Kan vi hitta en gemensam policy i denna fråga

  

SIU (Östergötland)
Även här så har vi olika upplägg av våra ungdomsserier. Vissa har fortfarande åldersindelning, andra bara en maxålder.

  

Övergångsförfarande i iBIS (Östergötland)
Förslag till att endast den förening som skall lämna spelaren kan initiera övergången. Ofta skapas en övergång utan att lämnande förening är vidtalad. Spelaren och den nya förening har pratat men inte moderföreningen. Om man istället gör så att det bara är lämnande/moderförening som kan starta övergången så krävs det ju en kontakt för att övergång skall kunna genomföras

  

JAS (Östergötland)
Skulle det vara bättre med att ha kvalificering till JAS?
Detta kvalspel skulle kunna genomföras i distrikten föregående år. Antalet JAS platser per distrikt fördelas via antalet licenser.
SSL lag och möjligtvis Allsvenskan kan ges automatisk plats om så önskas.
Känns idag som att flera distrikt står utan juniorserier, och i flera fall i JAS så är serierna helt och hållet distriktshomogena.
Skulle innebära en högre kvalitet på JAS samtidigt som distriktens egna juniorserier stärks.
För att spela till sig en plats i JAS så blir det med detta upplägg svårare för yngre spelare än 17-18 år att deltaga i JAS då man istället måste prioritera kvalspelet i det egna distriktet.
Gäller främst HJ

 

 

JAS (Skåne)
Paustider. Varför 5 minuter?

 

 

Dubbellicens (Skåne)
Ska den vara kvar?

 

Ungdomsinnebandy (Stockholm)
Att vi likt fotbollen bör införa en stegring av planytan och målburarna innan barn/ungdomar uppnår en fullstor 40*20 plan och fullstora målburar.I Stockholm har vi i dagsläget endast två varianter, på grön nivå spelar man knatteligan (en fullstor plan indelad i tre mindre planer samt målburar som mäter 90*115, 3vs3 utespelare). Övriga färger spelar på 40*20m samt fullstora målburar, 5vs5 utespelare. Denna spelform inleds för barn i 9 års ålder. En del av oss är av åsikten att det bör finnas ytligare ett steg:
4vs4 utespelare  - Målburar som är anpassade för barn 9-12 år. - Spelyta som är ungefär lika stor som en basketplan.
Vissa distrikt har redan implementerat detta, men det skiljer sig ganska mycket mellan distrikten.

 


 Författare: Magnus Fantenberg