Arenor 2017/18

Här finns en förteckning över de arenor som används i SSL samt Allsvenskan Herrar.

För alla arenor gäller ett spelplansmått på 40x20 meter, minst 7 meter i takhöjd, godkänd sarg och målbur om inget annat framgår av kolumnen 'Övrigt'.

* = att arenan har dispens säsongen 2017/18.

Uppgifterna kan komma att uppdateras under säsong.

Arenor i SSL Damer 17/18

Arenor i SSL herrar 17/18

Arenor Allsvenskan Herrar 17/18