2017-06-17 19:00

Stort engagemang på ordförandekonferensen

Under lördagen deltog 41 personer från Svensk Innebandys alla distrikt på ordförandekonferensen. Fokus låg på samtal kring distriktsutveckling.