Utmärkelser

BESTÄMMELSER FÖR SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTTECKEN MM

Nedan beskrivs hanteringen av Svenska Innebandyförbundets utmärkelser, förtjänsttecken, diplom, tackgåvor och hantering av frikort samt övriga typer av gåvor.

Hämta som pdf.

Bestämmelserna i detta dokument gäller fr o m 2013-05-01 och tillsvidare.

Länk till ansökningsformulär.

Utmärkelser/förtjänsttecken
Utmärkelser/förtjänsttecken kan endast tilldelas personer som verkat i och har/haft förtroendeuppdrag kopplat till Svenska Innebandyförbundet. Med det avses Svenska Innebandyförbundets olika delar inklusive SDF samt godkända innebandyföreningar.

Svenska Innebandyförbundets utmärkelser utgörs av
-          Förbundsnål i guld
-          Förbundsnål i silver
-          Förbundsnål i brons

Förbundsnål i guld kan tilldelas person som:
-          under minst 20 år tillhört Svenska Innebandyförbundets Förbundsstyrelse
-          under minst 30 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, SDF:s eller innebandyförening
-          som domare dömt innebandymatcher motsvarande 500 poäng
-          som spelare uppnått 150 a-landskamper

Förbundsnål i silver kan tilldelas person som:
-          under minst 20 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, SDF:s eller innebandyförening
-           som domare dömt innebandymatcher motsvarande 350 poäng
-          som spelare uppnått 100 a-landskamper

Förbundsnål i brons kan tilldelas person som:
-          suttit minst tre år i Svenska Innebandyförbundets Förbundsstyrelse
-          under minst 15 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, SDF:s eller innebandyförening
-          som domare dömt innebandymatcher motsvarande 200 poäng
-          som spelare uppnått 50 a-landskamper

En domare ska ha uppnått ett visst antal poäng* för att förbundsnål ska delas ut.

För domare gäller följande poängberäkning:                                               

Seriematch SSL  1 poäng  
Slutspelsmatch (exkl SM-final)  2 poäng  
SM-final  3 poäng  
Officiell landskamp (junior/senior)  2 poäng  
VM-slutspel (junior/Senior)  5 poäng  (oavsett antal dömda matcher)
VM-final (junior/senior)  5 poäng  


* T o m säsongen 2011/12 gäller en poäng per match i herrarnas och damernas högsta serie, oavsett om seriematch eller slutspelsmatch. Fr o m säsongen 2012/13 gäller ovan poängsystem.

Diplom
Diplom kan endast tilldelas föreningar som tillhör Svenska Innebandyförbundet. Som innebandyförening räknas, förutom rena innebandyföreningar, flersektionsföreningar med innebandysektion. Det är då innebandysektionens ålder som avses. En flersektionsförenings huvudförening kan inte tilldelas diplom.

Diplom kan delas ut till föreningar som vid jubileumstillfället uppnått en ålder av 10 år, 25 år, 50 år. 

Diplom delas ut till SDF som fyller 30 år och 50 år.

Diplom delas ut till Svensk Mästare för seniorer, J18 samt U16.

Tackgåva
Tackgåva delas ut till arrangörer av arrangemang såsom SM-finalerna, SDF-SM, Innebandyfesten, Newbody Cup-slutspelet samt arrangörer av landskamper.

Årliga frikort och livstidsfrikort
Livstidsfrikort delas ut till personer som tilldelats förbundsnål i guld och som verkat Svenska Innebandyförbundets regi (exkluderat SDF och förening) samt personer som är hedersordförande/-ledamot i Svenska Innebandyförbundets styrelse. Frikortet gäller till samtliga av Svenska Innebandyförbundets anordnade tävlingar inklusive SM-finalerna och landskamper.

Årliga frikort delas ut till funktionärer inom svensk innebandy i enlighet med föreskrifter för detta. Dessa föreskrifter uppdateras årligen av Ledningsgruppen.

Övriga gåvor i samband med innebandymatch/-arrangemang
I övrigt ska följande gåvor delas ut:

Till finaldomare i SM-finaler senior, J18, U16 samt SDF-SM 16 år ska minnesmedalj delas ut.

Ansökan och utdelning
Förslagsrätt till utdelning av utmärkelser tillkommer föreningar, distriktsförbund och Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse.

Ansökan om utmärkelser ska göras på fastställt formulär (webb). Ansökan kan endast göras vid ett tillfälle per år, senast den 31 mars. Berört SDF ska ha möjlighet att yttra sig över en persons utmärkelse. En utdelning kan tidigast ske den 1 maj.

Beslutande är Svenska Innebandyförbundet Förbundsstyrelse. För utdelning av förbundsnål i guld krävs att Förbundsstyrelsen är enhällig.

Utdelning av förbundsnål bör ske vid Svenska Innebandyförbundets Förbundsmöte eller vid annat högtidstillfälle. Det ska vara en av Svenska Innebandyförbundets Förbundsstyrelse utsedd person som delar ut utmärkelsen.

Avsteg från detta reglemente och de fastlagda tidsramarna kan göras om särskilda skäl föreligger. Beslut fattas av Förbundsstyrelsen. Beslutet ska vara enhälligt.

För samtliga utmärkelser gäller att hänsyn tas inte blott till det arbete och den tid vederbörande nedlagt utan även till resultatet av detsamma och på vilket sätt han/hon varit idrottens representant.

Utdelning av förbundsnål, diplom, tackgåva, frikort och övriga gåvor som inte kräver en ansökan sker genom Ledningsgruppens försorg men med samma ovan givna reglemente och tidsramar.

Alla mottagare av utmärkelser, diplom, tackgåva, livstidsfrikort och övriga gåvor ska presenteras på en samlingssida på innebandy.se.


Kontaktperson: Kundtjänst