Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet (TU) består av tre tjänstemän på Svensk Innebandys förbundskanslier:

Patrik Eklund
patrik.eklund@innebandy.se

Michael Leimer (Handläggande)
michael.leimer@innebandy.se

Anders Mörk
info@innebandy.se

TU hanterar tävlingsärenden i första instans. TU arbetar med ordinarie tävlingsfrågor i form av protester, skrivelser, serieläggning, dispenser och arrangörer för Svensk Innebandys tävlingar.