Sanktion för utlandsspel

Speciell sanktion ska sökas av föreningen vid spel utomlands. Detta görs hos SIBF på fastställd blankett. Till blanketten ska en förteckning över föreningens deltagande spelare med 10-siffrigt personnummer bifogas.

OBS! Sanktion ska sökas senast 2 veckor före arrangemanget.

Blankett, sanktion för utlandsspel