Allsvenskan Herrar 2017/18


Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord senast 2017-04-21.


Antal serier: Två med tolv lag i varje.

Speltid: 3 x 20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1 800 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente, Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: ska vara SIBF tillhanda senast 2017-06-14.

Föreningsuppgifterna: uppdateras av föreningsadministratören via iBIS senast 2017-04-21.

Anmälningsavgiften:är 45 000 kr, varav 6000 kr går till en reseutjämningspott. Anmälningsavgiften ska vara betald den 9 juni 2017.

Reseutjämningbidrag: Samtliga lag i har i samband med serieavgiften betalat in 6000 kr/lag som går till en gemensam reseutjämningspott (gäller endast för grundspelet) och handläggs av SIBF. Reseutjämning sker på totala resor över 400 mil.

Kontaktperson: Michael Leimer