Stadgar

Stadgar är de bestämmelser som måste finnas i alla ideella föreningar.

Här står vad som gäller kring medlemskap, förbundsmöte, rösträtt, valberedning och liknande.

Klicka här för att ladda ner Svenska Innebandyförbundets stadgar i PDF-format.