Laglicens

Laglicenser 14/15

I slutet på november skickas en faktura ut till alla föreningar som har lag anmälda till seriespel. Laglicensen (b-licensen) gäller spelare som är 15 år och yngre och kostar 1.600 SEK per anmält lag.

Notera att samtliga spelare ska registreras i iBIS. För att kunna licensieria spelare krävs tillgång till spelarens fullständiga personnummer.

Laglicensuppgifterna är baserade på uppgifter från ert distrikt. Om antalet laglicenser inte stämmer med era uppgifter så kontakta i första hand ert distrikt.

I andra hand kontakta Åsa Wigforss på adress: asa.wigforss@innebandy.se