Kontakt

På Svenska Innebandyförbundet arbetar tre personer med ansvar för domarfrågor. Det är dessa tre personer som har det övergripande beslutsansvaret samt det organisatoriska ansvaret och de tillsätter även verksamhetsansvariga och andra nyckelroller i verksamheten.

Jonas Ahlehjelm
Domarsamordnare, arbetar från Västerbotten IBF:s kansli i Umeå.
Telefon: 070-632 45 44
E-post: jonas.ahlehjelm@innebandy.se

Martin Eriksson
Domarkonsulent, arbetar från förbundskansliet i Solna (föräldraledig september 2017-januari 2018)
Telefon: 08-514 274 13 (08:00 - 16:00)
E-post: martin.eriksson@innebandy.se 

Mattias Linell
Domarkoordinator, arbetar från Malmö.
Telefon: 070-279 95 11
E-post: mattias.linell@innebandy.se

Telefonnummer till domarjouren: 08-514 274 20

Skall endast användas vid akuta återbud.
Övriga återbud skall mailas till: aterbud@innebandy.se (OBS: Inga telefonsamtal, bara mail!).

 

VERKSAMHETSANSVARIGA: 

Andreas Holm, Jönköping 
Verksamhetsansvarig utbildning, arbetar ideellt.
Telefon: 0706-31 10 77
E-post: andreas.holm@innebandy.se