Utbildning

Förändringar kring domarutbildningarna säsongen 18/19:

Matchledare (ML) 4h
Rekommenderad för Grön-, men tillåtet att döma upp t.o.m. Blå nivå.
Kursen innehåller: Regelkunskap, Ledarskap & Kommunikation, Placering

Ungdomsdomare (UD) 8h
Rekommenderad för Blå-, men tillåtet att döma upp t.o.m. Röd nivå.
Kursinnehåll: Regelkunskap, Ledarskap & Kommunikation, Placering.

Distriktsdomare 1 (DD1) 13,5h
Motsvarar tidigare GU1.
Kursinnehåll: Regelkunskap & Bedömning, Ledarskap, Kommunikation, Placering.

Distriktsdomarutbildning GU 2 - Är oförändrad säsongen 18/19

Distriktsdomarutbildning GU 3 - Är oförändrad säsongen 18/19

Distriktsdomarkurs Fortbildning Regional/Lokal - Tidigare TEMA-kurs

Distriktsdomarutbilning Lincens - Är oförändrad säsongen 18/19


SIBF:s domarutbildningsverksamhet styrs av en verksamhetsansvarig:

- Andreas Holm (Jönköping)

Andreas är den som i första hand kan och skall svara på frågor gällande domarutbildningsverksamheten.


Kontaktperson: Andreas Holm