2017-05-22 09:13

Det diskuterades på det stora Riksidrottsmötet


Representanter från Svenska Innebandyförbundet. Göran Harnesk, Linda Noppa, Tomas Engholm, Victoria Wikström och Johan Carlsson.

Idrottsrörelsens högsta beslutande organ, Riksidrottsmötet (RIM), genomfördes i Karlstad i helgen. Det återkommer vartannat år och de 71 specialförbunden får ombudsplatser beroende på hur stora förbunden är.

Då Svenska Innebandyförbundet är ett av största har vi också näst flest röster (efter fotboll). De fem ombuden som representerade svensk innebandy var förbundsordförande Tomas Engholm, styrelseledamot Victoria Wikström, generalsekreterare Göran Harnesk, förbundsjurist Linda Noppa och Johan Carlsson från Värmlands Innebandyförbund. 

SIBF var det förbund som hade flest motioner av alla förbund – sex stycken.

- En viktig anledning till det var att vi vill ta ett stort ansvar för idrottens utveckling och då inte bara innebandyn utan hela idrottsrörelsen. Man skulle rent allmänt kunna säga att SIBF:s motionerna byggde på att idrottsrörelsen ska vara effektivare och mer tidsenligt, säger Göran Harnesk.

Viktiga frågor som det beslutades om:

 • Strategisk plan för svensk idrott, Ökade insatser för att nå målet - Världens bästa barn- och ungdomsidrott.
  Målet är att år 2025 ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.
 • Sverige ska vara ett föredöme i antidopingarbetet
  Nuvarande organisering av antidoping-verksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen (RS) skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, och regeringen för att säkerställa en godkänd svensk ordning.
 • Beslut om kvotering för 40–60 representation i styrelser och valberedningar.
  Intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

SIBF hade följande motioner, själva eller tillsammans med andra förbund.

 • Göra en översyn av alla stödformer för att optimera användandet av våra resurser för att nå målen 2025.
 • Effektivisering av svensk idrott – Samordna RF och SOK
 • Översyn av distrikt och regioner
 • Förändring av Kandidatnominering till RIM (Riksidrottsmötet)
 • Valbarhet till RIN (Riksidrottsnämnden)

I samtliga de motionerna föreslog vi att RF skulle få i uppdrag att utreda frågorna och återkomma till nästa RIM, som går i Jönköping 2019, gick RIS (riksidrottsstyrelsen) oss till mötes och RIM fattade beslut i enlighet med detta.

Den sjätte motionen som vi hade gällde ”Kriterier för medlemskap i RF”. Där har det varit en del skriverier i media under de senaste dagarna.

- Vår uppfattning är att de kriterier som ska gälla för ett medlemskap för nya medlemmar också måste gälla för de redan befintliga. RF:s motförslag var att de ville få i uppdrag att utreda frågan till nästkommande RIM. Även om vi tyckte att det var lite svagt kunde vi acceptera deras förslag och då valde också RIM att rösta i enlighet med det, säger Göran Harnesk och fortsätter:

- Sammanfattningsvis kan man säga att det var en bra helg för svensk idrott med fantastiskt duktiga arrangörer.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>