2015-06-28 17:03

Krister Kalte - ny ordförandePå söndagen höll Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Svensk Elitinnebandy (SEI) sina respektive årsmöten.


Det blev två relativt lugna årsmöten på Best Western Hotell i Bromma med Per Darnell, Svenska Fotbollsförbundet, som mötesordförande.

Svensk Elitinnebandy var först ut med sitt möte där Kim Fors lämnade ordförandeposten och tackades av. Krister Kalte valdes som ny ordförande.


Krister Kalte har tidigare ingått i såväl SIBF:s och SEI:s styrelse. Nu efterträder han Kim Fors som ordförande för SEI.

Dessutom lämnade Kristina Landgren Carestam SEI-styrelsen medan Harald Carlsson, Mullsjö omvaldes. Charlotte Persson, Jönköping samt Kent Göransson, Helsingborg valdes in på nyval.

På Svenska Innebandyförbundets årsmöte var VM-redovisningen en större punkt innan fjolåret lades till handlingarna.

Ordföranden Tomas Engholm omvaldes på två år medan både Martin Wolmhed och Jan Lundin också de omvaldes på två år.

Maria Åhgren slutade i förbundsstyrelsen och tackades av. Istället valdes Märit Bergendahl, Lerum, in som ledamot i styrelsen på nyval.


Tomas Engholm och Märit Bergendahl.

Läs mer
Intervju med nya styrelsemedlemmen Märit Bergendahl
Utvecklingsbloggens rapport från dagen


Författare: Magnus Fantenberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>