2015-06-15 07:20

Svensk Innebandy söker ny medarbetare


Nu kan du vara med och utveckla Örnarnas verksamhet. Foto: Adam Troy

Vill du vara med och utveckla innebandyn för personer med funktionsnedsättning? Nu söker Svensk Innebandy en ny medarbetare som kan jobba med sådana frågor.


Svensk Innebandy har idag 120 000 licensierade spelare och totalt spelar över en halv miljon människor runt om i landet innebandy i någon form. Vi verkar i en värld full av kontinuerliga förändringar och positiva utmaningar. Svenska Innebandyförbundet tillsammans med Storvreta IBK söker nu en utvecklingskonsulent med ambitionen att vara med och utveckla innebandyverksamhet för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Du kommer att jobba nära utvecklingschefen på Svenska Innebandyförbundet, samt klubbchefen i Storvreta IBK, men kommer att få ett stort eget ansvar när det gäller planering och genomförande.

Arbetsuppgifterna består av både ett lokalt engagemang inom ramen för Storvreta IBK:s verksamhet, samt ett nationellt engagemang inom ramen för Svenska Innebandyförbundets verksamhet. Arbetssättet medför synergieffekter både för det lokala och det nationella perspektivet, vilket vi tror är en bra förutsättning för att lyckas med våra ambitioner.

De lokala arbetsuppgifterna handlar om att fortsätta utveckla Storvreta IBK:s verksamhet ”Örnarna – innebandy för alla”. Lär mer om den verksamheten på www.storvretaibk.se.

Arbetsuppgifterna på det nationella planet handlar om att skapa och utveckla en organisation för ledning och utveckling av innebandy för personer med funktionsnedsättning inom Svensk Innebandy. Det innefattar också att kartlägga den verksamhet som idag bedrivs ute i föreningar i landet, samt att vara ett utvecklingsstöd åt föreningar som bedriver eller vill starta upp verksamhet mot den aktuella målgruppen.

Vi söker dig som har erfarenhet av föreningsidrott och arbete med personer med olika typer av funktionsnedsättning. Du har också adekvat utbildning inom området, där en högskoleutbildning anses meriterande. Som person är du kvalitetsmedveten, strukturerad och analytisk. Du är social och framåt och tar egna initiativ.

Tjänsten är en projektanställning under ett år. Ambitionen är dock att tjänsten på sikt ska bli en permanent del av Svensk Innebandys organisation. Visst kvälls- och helgarbete förekommer. Vi tillämpar individuell lönesättning relaterad till vår bransch (idrott). Kollektivavtal genom Unionen finns.

Din ansökan ska innehålla en presentation av dig själv, CV, löneanspråk och information om när du är tillgänglig. Märk din ansökan ”Funktionsnedsättning”. Vi tar endast emot ansökningar via e-post: jobb@innebandy.se.

Din ansökan ska vara oss tillhanda via e-post senast 2015-07-31. Urval och intervjuer sker fortlöpande så vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktpersoner:
Personalfrågor Svenska Innebandyförbundet: Åsa Wigforss, asa.wigforss@innebandy.se, 08-514 274 28.

Utvecklingschef Svenska Innebandyförbundet: Emil Risberg, emil.risberg@innebandy.se, 08-514 274 17.

Klubbchef Storvreta IBK: Kim Knudsen, kim@storvretaibk.se, 076-1787472.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>