2015-06-16 07:24

Protokoll för det sjunde Förbundsstyrelsemötet

Nu finns det sjunde protokollet från Förbundsstyrelsemötet att läsa.

Följ den här länken för att se vad som diskuterades.


Författare: Anton Rosenblad